giải ngân vốn ngân sách nhà nước - Các bài viết về giải ngân vốn ngân sách nhà nước, tin tức giải ngân vốn ngân sách nhà nước

Bởi ANTT
giải ngân vốn ngân sách nhà nước - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề giải ngân vốn ngân sách nhà nước nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
11/05/2022 19:20:02
Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết số 63/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022.
1 2 3