giáo viên trung học cơ sở - Các bài viết về giáo viên trung học cơ sở, tin tức giáo viên trung học cơ sở

Bởi ANTT
giáo viên trung học cơ sở - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề giáo viên trung học cơ sở nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
21/06/2020 09:22:48
Theo dự thảo, các chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
1 2 3