giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Các bài viết về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tin tức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bởi ANTT
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
21/06/2022 12:52:58
Thành phố Hà Nội đã sửa đổi Điều 12 của Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất, áp dụng từ 25/6.
1 2 3