hoạt động ngân hàng - Các bài viết về hoạt động ngân hàng, tin tức hoạt động ngân hàng

Bởi ANTT
hoạt động ngân hàng - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề hoạt động ngân hàng nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
22/05/2019 10:01:22
Theo Kiểm toán Nhà nước, còn 5 TCTD gồm: NHTM Cổ phần Hàng Hải, NHTM Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, NHTM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, NHTM TNHH MTV Đại Dương, NH nông nghiệp nắm giữ cổ phần của hơn 2 TCTD khác.
1 2 3