học hàm - Các bài viết về học hàm, tin tức học hàm

Bởi ANTT
học hàm - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề học hàm nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
07/03/2018 07:45:57
Người cán bộ thuộc một học viện lớn chìa cho tôi bộ hồ sơ: “Anh xem đây này, lãnh đạo mà không gương mẫu”.
  • Bởi 07/02/2018 15:37:07
    Chỉ trong năm 2017, cả nước có thêm hơn 1.200 GS, PGS. Đây quả là con số có thể làm “chột dạ” bất cứ quốc gia nào về mặt học hàm và danh vị, trong khi nền giáo dục của ta so với quốc tế còn “dưới cơ” xa lắc.
1 2 3