Kế hoạch tài chính - Các bài viết về Kế hoạch tài chính, tin tức Kế hoạch tài chính

Bởi ANTT
Kế hoạch tài chính - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Kế hoạch tài chính nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
28/07/2021 12:05:41
Đến năm 2025, giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.
1 2 3