kho bạc nhà nước - Các bài viết về kho bạc nhà nước, tin tức kho bạc nhà nước

Bởi ANTT
kho bạc nhà nước - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề kho bạc nhà nước nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
19/04/2022 15:34:12
Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chậm, tồn ngân quỹ nhà nước cao, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện điều chỉnh khối lượng phát hành TPCP cơ bản đáp ứng nguồn thanh toán nợ gốc đến hạn của ngân sách TW.
1 2 3