kiểm soát đặc biệt - Các bài viết về kiểm soát đặc biệt, tin tức kiểm soát đặc biệt

Bởi ANTT
kiểm soát đặc biệt - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề kiểm soát đặc biệt nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
24/05/2024 17:20:52
Mặc dù NHNN đã trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng nhưng việc tìm kiếm, đàm phán tổ chức tín dụng đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc còn kéo dài, khó khăn.
1 2 3