kiểm toán nhà nước - Các bài viết về kiểm toán nhà nước, tin tức kiểm toán nhà nước

Bởi ANTT
kiểm toán nhà nước - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề kiểm toán nhà nước nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
11/07/2019 14:09:22
Tổng hợp kết quả xử lý tài chính của KTNN đến ngày 30/6 là hơn 37.513 tỷ đồng. Trong đó, thu về NSNN hơn 9.029 tỷ đồng; giảm chi NSNN 10.076 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác gần 18.408 tỷ đồng.
1 2 3