kiểm toán nhà nước - Các bài viết về kiểm toán nhà nước, tin tức kiểm toán nhà nước

Bởi ANTT
kiểm toán nhà nước - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề kiểm toán nhà nước nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
23/05/2020 08:53:26
Kết quả kiểm toán 28 dự án BT, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 5.058,4 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý lớn so với giá trị được kiểm toán.
1 2 3