lập hồ sơ khống - Các bài viết về lập hồ sơ khống, tin tức lập hồ sơ khống

Bởi ANTT
lập hồ sơ khống - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề lập hồ sơ khống nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
03/06/2020 08:03:47
Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) huyện Yên Thành chỉ đạo cấp dưới lập 4 hồ sơ khống, để nhận tiền bồi thường gần 5 tỷ đồng. Số tiền này Sỹ và cấp dưới chia nhau hưởng lợi.
1 2 3