lê viết hải - Các bài viết về lê viết hải, tin tức lê viết hải

Bởi ANTT
lê viết hải - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề lê viết hải nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
28/08/2023 14:16:08
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 nhưng bất thành do chỉ có 458 cổ đông, đại diện cho hơn 120 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
1 2 3