luật chứng khoán - Các bài viết về luật chứng khoán, tin tức luật chứng khoán

Bởi ANTT
luật chứng khoán - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề luật chứng khoán nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
21/07/2020 08:51:46
Lần đầu tiên Quốc hội đồng thời sửa đổi 3 luật quan trọng về đầu tư - kinh doanh là Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư.
 • Bởi 19/07/2020 18:15:32
  Một trong những thay đổi tại dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán là việc bỏ quy định cho phép công ty tự quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
 • Bởi 20/06/2020 18:15:22
  Trong số 22 điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ quy định chi tiết, có nhiều nội dung mới về luật chơi đối với hoạt động niêm yết, M&A, nới room kể từ ngày 1/1/2021.
 • Bởi 20/06/2020 08:15:16
  Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó quy định rõ về việc chào bán chứng khoán ra công chúng.
 • Bởi 25/11/2019 14:01:19
  Tuần này, Quốc hội dự kiến thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật mới sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021.
 • Bởi 25/10/2019 08:49:56
  Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán được Quốc hội cho ý kiến vào ngày 22/10 trước khi bấm nút thông qua vào tháng 11 tới.
1 2 3