m&a - Các bài viết về m&a, tin tức m&a

Bởi ANTT
m&a - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề m&a nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
26/04/2022 10:32:59
Dù có 209 cổ đông/ người được uỷ quyền tham gia, tỷ lệ tham dự tại ĐHĐCĐ thường niên vẫn chỉ đạt 14,09%. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 13/5.
1 2 3