người cán bộ nội chính - Các bài viết về người cán bộ nội chính, tin tức người cán bộ nội chính

Bởi ANTT
người cán bộ nội chính - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề người cán bộ nội chính nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
15/09/2021 20:01:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan nội chính tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
1 2 3