ông hoàng trung hải - Các bài viết về ông hoàng trung hải, tin tức ông hoàng trung hải

Bởi ANTT
ông hoàng trung hải - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề ông hoàng trung hải nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
07/02/2020 21:14:00
Tại Quyết định số 1816-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, ông Hoàng Trung Hải được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
1 2 3