phát triển đô thị ven biển miền trung - Các bài viết về phát triển đô thị ven biển miền trung, tin tức phát triển đô thị ven biển miền trung

Bởi ANTT
phát triển đô thị ven biển miền trung - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề phát triển đô thị ven biển miền trung nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/08/2021 12:15:50
Dự án gồm 2 hợp phần, được thực hiện trong vòng 4 năm với tổng mức đầu tư dự kiến 42,23 triệu EUR; trong đó vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 33,80 triệu EUR và vốn vay ODA không hoàn lại là 1,36 triệu EUR.
1 2 3