phòng thương mại và công nghiệp việt nam - Các bài viết về phòng thương mại và công nghiệp việt nam, tin tức phòng thương mại và công nghiệp việt nam

Bởi ANTT
phòng thương mại và công nghiệp việt nam - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề phòng thương mại và công nghiệp việt nam nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
31/12/2021 14:54:51
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần VII, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chính thức đổi tên thành “Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam".
1 2 3