phóng viên - Các bài viết về phóng viên, tin tức phóng viên

Bởi ANTT
phóng viên - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề phóng viên nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
19/06/2020 06:39:25
Thái độ “nhìn thẳng, đánh giá đúng, nói rõ sự thật” của báo chí thể hiện rất rõ trong quan niệm thông tin, tuyên truyền mang tính xây dựng “biểu dương cái tốt đi đôi với phê phán cái xấu."
1 2 3