quản lý đầu tư - Các bài viết về quản lý đầu tư, tin tức quản lý đầu tư

Bởi ANTT
quản lý đầu tư - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề quản lý đầu tư nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/02/2018 19:18:16
UBQL vốn Nhà nước tại DN phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu với CP, Thủ tướng CP về các cơ chế, chính sách để làm sao quản lý đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước tại DN.
1 2 3