rừng đặc dụng - Các bài viết về rừng đặc dụng, tin tức rừng đặc dụng

Bởi ANTT
rừng đặc dụng - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề rừng đặc dụng nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
03/12/2018 12:00:18
UBND TP. Hà Nội báo cáo trình HĐND TP phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.
1 2 3