sắp xếp lại đơn vị hành chính - Các bài viết về sắp xếp lại đơn vị hành chính, tin tức sắp xếp lại đơn vị hành chính

Bởi ANTT
sắp xếp lại đơn vị hành chính - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề sắp xếp lại đơn vị hành chính nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
11/02/2020 18:15:42
Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong quá trình sắp xếp, ngoài tiêu chí như diện tích tự nhiên, dân số, phải tính tới yếu tố quốc phòng an ninh, truyền thống văn hóa lịch sử, tâm tư tình cảm của nhân dân.
1 2 3