shb nới room ngoại - Các bài viết về shb nới room ngoại, tin tức shb nới room ngoại

Bởi ANTT
shb nới room ngoại - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề shb nới room ngoại nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
08/03/2022 12:10:12
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của SHB từ 10% lên mức tối đa là 30%.
1 2 3