tài sản của nhà nước - Các bài viết về tài sản của nhà nước, tin tức tài sản của nhà nước

Bởi ANTT
tài sản của nhà nước - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề tài sản của nhà nước nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/02/2018 19:18:16
UBQL vốn Nhà nước tại DN phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu với CP, Thủ tướng CP về các cơ chế, chính sách để làm sao quản lý đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước tại DN.
1 2 3