tài sản gắn liền trên đất - Các bài viết về tài sản gắn liền trên đất, tin tức tài sản gắn liền trên đất

Bởi ANTT
tài sản gắn liền trên đất - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề tài sản gắn liền trên đất nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
19/05/2020 18:26:04
Khi Nhà nước thu hồi đất thì tài sản gắn liền với đất sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, những tài sản gắn liền với đất bị thu hồi do vi phạm hoặc chính tài sản đó được tạo lập trái quy định sẽ không được bồi thường.
1 2 3