tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế - Các bài viết về tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế, tin tức tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế

Bởi ANTT
tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
03/11/2020 10:22:08
Đối tượng được tặng thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nhưng chưa tham gia) tại 10 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão, lũ.
1 2 3