thu hồi tài sản - Các bài viết về thu hồi tài sản, tin tức thu hồi tài sản

Bởi ANTT
thu hồi tài sản - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề thu hồi tài sản nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
04/11/2019 14:54:38
Năm 2020, Chính phủ tiếp tục xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
1 2 3