thu hồi vốn ủy quyền sửa quốc lộ - Các bài viết về thu hồi vốn ủy quyền sửa quốc lộ, tin tức thu hồi vốn ủy quyền sửa quốc lộ

Bởi ANTT
thu hồi vốn ủy quyền sửa quốc lộ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề thu hồi vốn ủy quyền sửa quốc lộ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
01/03/2021 18:31:33
Sở GTVT địa phương nào thực hiện không đầy đủ, chưa tốt hoạt động quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ qua địa bàn có thể bị thu hồi ủy quyền quản lý, thu hồi các dự án sửa chữa đường bộ.
1 2 3