thực hành tiết kiệm chống lãng phí - Các bài viết về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tin tức thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Bởi ANTT
thực hành tiết kiệm chống lãng phí - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
25/04/2022 17:20:24
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, năm 2021 ngành Thanh tra cả nước đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
1 2 3