tình hình xuất khẩu của Việt Nam - Các bài viết về tình hình xuất khẩu của Việt Nam, tin tức tình hình xuất khẩu của Việt Nam

Bởi ANTT
tình hình xuất khẩu của Việt Nam - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề tình hình xuất khẩu của Việt Nam nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
01/12/2021 06:24:31
Theo báo cáo của Standard Chartered có 41% các doanh nghiệp toàn cầu được khảo sát hiện đang có hoạt đông sản xuất tại Việt Nam hoặc có kế hoạch sản suất tại Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới.
1 2 3