Trương Quý Dương - Các bài viết về Trương Quý Dương, tin tức Trương Quý Dương

Bởi ANTT
Trương Quý Dương - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Trương Quý Dương nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/09/2018 14:24:10
CQĐT đánh giá, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Trương Quý Dương đã thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo khi chưa có quy định và cho hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định.
1 2 3