uỷ ban quản lý vốn - Các bài viết về uỷ ban quản lý vốn, tin tức uỷ ban quản lý vốn

Bởi ANTT
uỷ ban quản lý vốn - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề uỷ ban quản lý vốn nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/02/2018 19:18:16
UBQL vốn Nhà nước tại DN phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu với CP, Thủ tướng CP về các cơ chế, chính sách để làm sao quản lý đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước tại DN.
1 2 3