VIB tăng vốn điều lệ - Các bài viết về VIB tăng vốn điều lệ, tin tức VIB tăng vốn điều lệ

Bởi ANTT
VIB tăng vốn điều lệ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề VIB tăng vốn điều lệ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
23/11/2021 08:04:41
Theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) đã thông qua việc hủy phương án phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp, tương đương 3% vốn điều lệ.
1 2 3