vương đình huệ - Các bài viết về vương đình huệ, tin tức vương đình huệ

Bởi ANTT
vương đình huệ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề vương đình huệ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
22/06/2017 19:14:00
Đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập có vai trò dẫn dắt của nhà nước nhưng Nhà nước không bao cấp xin- cho, xóa bỏ tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước, phân định rõ “công”- “tư”.
1 2 3