xử lý cán bộ lãnh đạo - Các bài viết về xử lý cán bộ lãnh đạo, tin tức xử lý cán bộ lãnh đạo

Bởi ANTT
xử lý cán bộ lãnh đạo - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề xử lý cán bộ lãnh đạo nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
16/11/2021 08:44:55
Điểm mới nổi bật của văn bản số 41-QĐ/TW là việc quy định 2 hình thức “miễn nhiệm” và “từ chức” đối với cán bộ và áp dụng trong phạm vi cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.
1 2 3