xử lý yếu kém - Các bài viết về xử lý yếu kém, tin tức xử lý yếu kém

Bởi ANTT
xử lý yếu kém - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề xử lý yếu kém nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
14/03/2019 11:01:29
Chỉ thị nêu rõ thời gian qua, vẫn còn một số Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động yếu kém, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích hoạt động, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội.
1 2 3