Dòng sự kiện:
Bắc Ninh thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và Tiên Du
15/05/2024 11:12:03
Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, cơ quan này đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và Chủ tịch UBND huyện Tiên Du.

Cụ thể, theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm và việc thực hành chính sách, pháp luật của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình. Các nội dung được thanh tra gồm: Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối tượng thanh tra là Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Bình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến 2023, những nội dung liên quan có thể xem trước và sau thời điểm trên. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong vòng 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tiên Du. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, giai đoạn 2021-2022.

Các nội dung được thanh tra gồm: Việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết đơn.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu khác; việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp).

Đối tượng thanh tra là Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2021 đến 31/12/2022, những nội dung liên quan có thể xem trước và sau thời điểm trên.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến