BIDV chốt lịch tổ chức ĐHĐCĐ 2017 vào ngày 22/4
10/03/2017 10:59:39
ANTT.VN – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) sẽ được tiến hành họp vào ngày 22/4 tại Hà Nội.

Tin liên quan

BIDV vừa công bố Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Theo đó, thời gian tiến hành họp sẽ vào ngày 22/4 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tham dự là ngày 22/3/2017.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với năm 2015, chiếm gần 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng. Lũy kế cả năm, lãi trước thuế của BIDV đạt mức 7.734 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với năm 2015. Sau thuế lợi nhuận còn 6.248 tỷ đồng, trong số này lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 6.159 tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đến hết năm 2016 đạt hơn 935 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 758 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 17,85% so với năm 2015. Huy động vốn đạt gần 939 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ dân cư và tổ chức là gần 796 nghìn tỷ, tăng 20,45% so với năm trước.

Về tỷ lệ nợ xấu, năm 2016 nợ xấu của BIDV được kiểm soát ở mức 1,47% trên tổng dư nợ. Con số tỷ lệ nợ xấu này so với mức tỷ lệ 1,62% vào cuối năm 2015 thì đã giảm hơn.

Hiện tại, trong báo cáo tài chính quý 4/2016 của BIDV chưa có các chỉ tiêu như thu nhập lãi thuần, tỷ lệ NIM, thu nhập ngoài lãi và thông tin về xử lý nợ xấu hay dự phòng tích lũy.

Cũng trong năm vừa qua, BIDV cho biết đã nộp ngân sách 4.627 tỷ đồng, là đơn vị nộp ngân sách trong top đầu của cả nước.

Diệu Ly

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đang phổ biến