Dòng sự kiện:
10/04/2019 11:19:12
Tổng thống Moon đối diện nhiệm vụ khó khăn khi mức tín nhiệm ở trong nước sụt giảm và Triều Tiên đang có dấu hiệu khôi phục hoạt động hạt nhân.
1 2 3 4