Dòng sự kiện:
07/02/2020 09:59:18
Tổng thống Donald Trump là người chiến thắng rõ ràng nhất sau tuyên bố vô tội của Thượng viện trong cuộc chiến luận tội, nhưng câu hỏi là với giá nào?
1 2 3 4