Dòng sự kiện:
Bộ Tài chính chấn chỉnh các doanh nghiệp thẩm định giá
04/02/2020 14:00:15
Qua kiểm tra hồ sơ thẩm định giá tại DN cho thấy, vẫn còn có thiếu sót về mặt kỹ thuật trong quá trình thẩm định giá, do đó, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các DN này phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) yêu cầu tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá. Đồng thời, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, trước hết là Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam.

Trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình thẩm định giá nhất là việc khảo sát, thu nhập và phân tích thông tin. Lập đầy đủ các biên bản khảo sát thực tế thẩm định giá vào phiếu thu thập thông tin. Các thông tin thu thập phải ghi rõ nguồn, bảo đảm tính khách quan, trung thực. Thông tin phải được kiểm chứng, xác minh nhằm bảo đảm độ tin cậy và chất lượng thông tin trước khi đưa vào áp dụng các phương pháp thẩm định giá để ước tính giá trị tài sản cần thẩm định. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các bước áp dụng tính toán trong từng phương pháp thẩm định giá mà thẩm định viên lựa chọn. 

Theo Cục Quản lý giá, các doanh nghiệp thẩm định giá cần phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo mẫu quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định. Cục Quản lý giá đã yêu cầu doanh nghiệp rà soát toàn bộ hồ sơ thẩm định giá lưu trữ đúng quy định, bổ sung thêm các tài liệu còn thiếu, chấn chỉnh hoạt động lưu trữ hồ sơ, bảo đảm theo đúng quy định.

Cục Quản lý giá đã yêu cầu tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá ban hành quy định về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Cục Quản lý giá cho biết, tính đến nay, có khoảng 300 doanh nghiệp thẩm định giá đang hoạt động, với khoảng 1.400 thẩm định viên về giá đang hành nghề. Hiện vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá chưa tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính; bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến