Dòng sự kiện:
Chế biến, chế tạo là một trong 3 trụ cột của công nghiệp Quảng Ninh
02/10/2023 10:18:15
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Ninh đã khẳng định là ngành quan trọng và là một trong những trụ cột chính trong nền kinh tế khi dự kiến chiếm 12,3% trong cơ cấu GRDP của tỉnh năm 2023.

Trong những năm qua, ngành Công nghiệp Chế biến, Chế tạo của Quảng Ninh đã khẳng định là ngành quan trọng và là một trong những trụ cột chính trong nền kinh tế của tỉnh Quảng Ninh.

Tỷ trọng ngành Công nghiệp Chế biến, Chế tạo trong cơ cấu GRDP tăng dần qua các năm.

Năm 2020 chiếm 9,8%, năm 2021 chiếm 11,3%, năm 2022 chiếm 11,5%. Dự kiến năm 2023 sẽ chiếm 12,3%.

Năm 2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về phát triển nhanh, bền vững ngành Công nghiệp Chế biến, Chế tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, ngành Công nghiệp Chế biến, Chế tạo chiếm tỷ trọng trên 15% trong GRDP; tốc độ tăng giá trị bình quân 17%/năm; thu hút tổng vốn đầu tư đạt trên 50.000 tỷ đồng và tạo ra ít nhất 30.000 chỗ làm việc mới./.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến