Dòng sự kiện:
Đến 2025, Bình Thuận phấn đấu xây dựng hơn 6 triệu m2 sàn nhà ở
26/08/2022 07:18:36
Theo Kế hoạch phát triển nhà Bình Thuận giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích sàn nhà ở cần xây dựng là khoảng 6 triệu m2 sàn, tổng nhu cầu vốn cần là 37.468 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân, đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Ngoài ra, cần phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách; phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển của kế hoạch là cần phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhằm giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho người dân đặc biệt là tại khu vực đô thị; phấn đấu phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, các chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu, diện tích sàn nhà ở, diện tích sàn nhà ở bình quân năm 2022 như sau: diện tích nhà ở tối thiểu 8,8m2 sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 30 triệu m2 sàn; diện tích nhà ở bình quân đạt 24m2 sàn/người. Tổng nhu cầu vốn cần để thực hiện khoảng 7.417 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch đặt ra, tổng nhu cầu vốn tỉnh Bình Thuận sẽ cần là 37.468 tỷ đồng.

Dự báo đến năm 2025, tỉnh cần phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 34 triệu m2 sàn; diện tích nhà ở bình quân đạt 27m2 sàn/người.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Kế hoạch phát triển nhà tại Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng là khoảng 6 triệu m2 sàn.

Trong đó, diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng cho loại hình bao gồm: nhà ở thương mại 800.000m2 sàn; nhà ở tái định cư 495.000m2 sàn; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 5.000m2 sàn; nhà ở xã hội 595.000m2 sàn; nhà ở dân tự xây 4,7 triệu m2 sàn.

Về tỷ lệ xây dựng nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở, tỉnh phấn đấu phải đạt trên 30% tổng diện tích phát triển nhà ở của dự án, khoảng 250.000m2 sàn; tỷ lệ nhà ở riêng lẻ trong các dự án dưới 70% tổng số căn nhà phát triển dự án. Bên cạnh đó, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê đạt tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê, tương đương khoảng 119.000m2 sàn.

Để thực hiện kế hoạch đặt ra, tổng nhu cầu vốn sẽ cần là 37.468 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 9.200 tỷ đồng; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức khoảng 24 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 4.493 tỷ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 2.327 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây khoảng 21.425 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn của kế hoạch đến từ việc phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; Nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình; Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội… và một phần từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt, vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là khoảng 1.370 tỷ đồng, chủ yếu là để bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật thuộc nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và xây dựng nhà ở công vụ.

Tác giả: Lê Thanh Hồng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến