Dòng sự kiện:
09/12/2019 06:00:35
Tiến hành mở balo được phát hiện trên xe – nơi bé trai tử vong có 1 chiếc áo ngắn tay có cổ màu đỏ, bên trên áo có ghi dòng chữGATEWAY cùng 2 vở ô li, 1 quyển sách có ghi tên 'H. L.- Lớp 1 Tokyo' và 1 hộp bút.
4 5 6 7 8