Dòng sự kiện:
19/06/2019 16:56:24
Quá trình điều tra, truy tố, Nguyễn Hữu Linh không thừa nhận hành vi của mình là Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nên cho rằng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định. Điều này ảnh hưởng gì đến phiên tòa?
4 5 6 7 8