Dòng sự kiện:
21/07/2019 06:00:32
Để cắt đuôi, tránh sự liên lạc, đeo bám, định vị của cảnh sát, 'ông trùm' ma túy đã sử dụng máy phá sóng điện thoại trong suốt hành trình vận chuyển lượng ma túy lớn của mình.
5 6 7 8 9