Dòng sự kiện:
18/11/2019 13:53:35
Ngoài việc găm cắm ma túy trong thành xe ô tô, trùm ma túy Triệu Ký Voòng còn chỉ đạo các 'đệ tử' vận chuyển số lượng ma túy bằng những đường đi, nước bước rất tinh vi, xảo quyệt.
5 6 7 8 9