Dòng sự kiện:
18/12/2019 14:55:11
Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ nhận là người đứng đầu, người có cương vị cao nhất trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, đồng thời phủ nhận việc khai là người chủ mưu.
3 4 5 6 7