Dòng sự kiện:
Hơn 88.000 doanh nghiệp rời thị trường sau 5 tháng đầu năm
29/05/2023 20:46:16
Trong 5 tháng đầu năm 2023, tính trung bình mỗi ngày có hơn 585 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/5, trong tháng 5/2023, cả nước có hơn 12.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 103.700 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 74.600 lao động, giảm 24,2% về số doanh nghiệp, giảm 32,9% về vốn đăng ký và giảm 37,4% về số lao động so với tháng 4/2023.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 9,5% về số doanh nghiệp, giảm 17,5% về số vốn đăng ký và giảm 16,6% về số lao động.

Như vậy, sau tháng bật tăng trở lại, doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2023 đã quay đầu giảm. Điều này thể hiện rõ ở số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng với 5.952 doanh nghiệp, giảm 38,1% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 61.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 568.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 405.900 lao động, giảm 1,6% về số doanh nghiệp, giảm 25,3% về vốn đăng ký và giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Nếu tính cả 824.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 21.100 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2023 là 1.393,7 nghìn tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 33.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2023 lên gần 95.000 doanh nghiệp, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 5 tháng đầu năm nay có 623 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm trước; 14.800 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 8,2%; 46.500 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1,4%.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5/2023, có 5.364 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 25,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022; có 4.717 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2% và tăng 12,7%; có 1.223 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 19% và giảm 8,7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, có 55.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước; 25.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,1%; 7.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%.

Như vậy, có 88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm, bình quân một tháng có 17.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến