Dòng sự kiện:
23/10/2020 07:37:32
Nhà nước khuyến khích và tôn vinh hoạt động thiện nguyện nhằm quyên góp tiền, hàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai nhưng nguồn đóng góp phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3