Lần thứ 2 trong tháng, cổ phiếu PPI bị đưa vào diện cảnh báo
27/04/2017 07:53:28
ANTT.VN - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới đây vừa ra Quyết định về việc đưa cổ phiếu PPI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương vào diện cảnh báo.

Tin liên quan

Theo Quyết định này, cổ phiếu PPI sẽ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 05/05/2017 vì lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm tài chính 2016 là -37,27 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất là -13,2 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định của HOSE.

Lần thứ hai trong tháng, cổ phiếu PPI bị đưa vào diện cảnh báo

Đây là lần thứ hai cổ phiếu PPI bị đưa vào diện cảnh báo trong tháng 4 này. Trước đó, ngày 17/4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương đã nhận được Quyết định của Sở GDCK TP.HCM về việc đưa cổ phiếu PPI vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/04/2017 do công ty chậm công bố BCTC quý 4/2016 và được HOSE gửi công văn nhắc nhở tới 3 lần.

Giải trình về kết quả kinh doanh lỗ năm 2016, với kết quả lỗ lên tới hơn 37,2 tỷ đồng, PPI cho biết, doanh thu bán hàng giảm do khoản doanh thu này công ty chưa nhận được tiền thanh toán và khoản thu nhập này ghi nhận công nợ phải thu nên chưa đảm bảo điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực Kiểm toán. Điều này làm cho kết quả kinh doanh lỗ hơn 20,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng, kiểm toán trích lập bổ sung dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo quy định hiện hành dựa trên tuổi nợ của khoản phải thu làm cho kết quả kinh doanh lỗ 16,7 tỷ đồng.

Quách Minh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đang phổ biến