Dòng sự kiện:
10/08/2020 17:36:09
Mua được một căn hộ nhà ở xã hội là giấc mơ an cư của bao người, nhưng lâu nay, tình trạng mua bán suất (quyền mua) diễn ra phổ biến đã khiến giấc mơ ấy dễ dàng bị đánh cắp.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3