Dòng sự kiện:
Nhờ đâu cao su Bà Rịa báo lãi quý III gấp 3 lần cùng kỳ?
15/10/2021 06:24:29
Mặc dù lượng tiêu thụ giảm trong quý III do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhờ giá bán vẫn ở mức cao nên cao su Bà Rịa vẫn ghi nhận lãi ròng cao gấp 3 lần cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (MCK: BRR) vừa công bố BCTC quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Trong quý III, doanh thu thuần của Cao su Bà Rịa đạt 94 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ chi phí giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn với 55% nên lãi gộp đạt 48 tỷ đồng, tương ứng cao gấp 3 lần so với quý III/2020.

Sản lượng tiêu thụ trong quý đạt 2.102 tấn, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán bình quân 41,2 triệu đồng/tấn, giảm so với quý II (42,26 triệu đồng/tấn). Mặc dù, giá cao su ở xu hướng giảm về mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua nhưng giá này vẫn tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý chiếm tỉ trọng không đáng kể và cũng không có biến động lớn nên lợi nhuận sau thuế của Cao su Bà Rịa trong quý III đạt gần 34 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với con số 11 tỷ đồng trong quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Cao su Bà Rịa ghi nhận mức tăng trưởng 21% lên 243 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng tới 187% lên hơn 68 tỷ đồng.

Trong năm 2021, cao su Bà Rịa đặt mục tiêu doanh thu đạt 533 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành được 46% mục tiêu doanh thu và 56% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của cao su Bà Rịa đạt 1.555 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm, trong đó hơn 510 tỷ đồng là tài sản cố định và 661 tỷ đồng đang được đầu tư tài chính dài hạn. Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn ghi nhận 167 tỷ đồng và nợ dài hạn là gần 69 tỷ đồng.

Trong quý IV, ban lãnh đạo cao su Bà Rịa đề ra mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 5.650 tấn, qua đó dự kiến doanh thu 244 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái còn lãi trước thuế dự kiến 64 tỷ đồng, thấp hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái; song xấp xỉ mức thực hiện cả 9 tháng đầu năm nay.

Bên cạnh đó, HĐQT Cao su Bà Rịa đã thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (MCK: GVR) về việc thanh lý 291,7 ha cao su để chuẩn bị cho công tác tái canh trồng mới năm 2022.

Trên thị trường, cổ phiếu BRR chốt phiên 14/10 tăng trần đạt 22.300 đồng/cổ phiếu, so với hồi đầu năm 2021 đã tăng 78% về giá trị.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến