Dòng sự kiện:
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng XII đặt Mặt trận đúng vị trí'
21/10/2015 09:39:20
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận quy định trong Hiến pháp 2013

Tin liên quan

Mới đây, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có ý kiến cho rằng Mặt trận đừng để như trước đây chỉ như là bình hoa cây cảnh; đồng thời đề nghị dự thảo văn kiện cần có nội dung tăng cường vai trò của Mặt trận để Mặt trận thực sự đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng “khi đóng góp văn kiện xây dựng Đảng mà những người làm công tác Mặt trận thì có thể bị thiên vị, nhưng đây là thiên vị có lợi, người Mặt trận thì phải nói nhiều về Mặt trận, làm sao vai trò của Mặt trận ngày càng hiệu quả và thực chất hơn trong xã hội”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năm 2014 đã tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp. Trong suốt cuối năm 2013 đầu 2014, MTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư trong việc lựa chọn cán bộ làm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới ở phường, xã, quận, huyện, tỉnh lựa chọn những người có năng lực, đào tạo đặc biệt có tâm huyết để làm công tác mặt trận và cơ cấu lãnh đạo cấp ủy địa phương. “Qua đánh giá chúng tôi thấy hết năm 2014 tỷ lệ cán bộ Mặt trận tham gia Thường vụ ở quận, huyện và tỉnh thành là cao hơn trước”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc lựa chọn cán bộ mà cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm thì cũng không ổn, nên phải từ hai phía. Chọn cán bộ tốt có năng lực tham gia công tác Mặt trận nhưng cấp ủy vẫn phải tiếp tục quan tâm tạo cơ chế để tăng cường sự lãnh đạo. Ví dụ, ở nhiều tỉnh, cấp tỉnh và cấp huyện đề xuất định kỳ một quý hoạch 6 tháng thì người đứng đầu một tỉnh hoặc quận huyện cùng Mặt trận đối thoại với nhân dân, tạo cơ chế đó.

“Chúng tôi cho rằng văn kiện Đại hội này thực chất đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí vì đây là văn kiện Đảng đầu tiên sau Hiến pháp 2013 trong đó có phần ghi rất rõ chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam”- ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

Phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn vai trò của MTTQ Việt Nam

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây cũng là Đại hội Đảng sau khi Bộ Chính trị có quyết định 217, 218 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội làm chức năng giám sát phản biện, nhưng nếu nhưng người làm công tác Mặt trận thì vẫn góp ý để tiếp thu. Phải  viết như thế nào đó không phải dài hơn nhưng sâu sắc hơn, rõ hơn về vai trò trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và trách nhiệm của Đảng chính quyền với MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch  lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  khóa VIII góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII , nhiều đại biểu cũng băn khoăn làm thế nào chuyển tải ý kiến của Mặt trận và các  tổ chức thành viên với Đảng. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, qua tiếp xúc với các tổ chức thành viên có tổ chức làm riêng có tổ chức thông qua đại diện là Đoàn chủ tịch sau đó tập hợp ý kiến chuyển cho cơ quan của Đảng. Vẫn làm tập hợp nhưng hệ thống hóa theo vấn đề để chuyển đến Đảng sẽ cân nhắc nên chăng Mặt trận đăng ký một buổi chính thức báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể đóng góp vào dự thảo văn kiện.

Để chuẩn bị việc này sau khi tập hợp ý kiến qua hội nghị đoàn chủ tịch và 2 kênh nữa là thảo luận góp ý chuyên đề theo từng đối tượng các cán bộ mặt trận, những nhân sĩ trí thức và một kênh mà Mặt trận đang chuẩn bị là tổ chức toạ đàm theo chủ đề.

Về vai trò của Mặt trận, nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng, đối với những vụ việc tham nhũng lớn phải có bộ máy chuyên trách mới làm được, vậy vai trò của nhân dân tham gia ở đâu, như thế nào?

“Ở cơ sở những tham nhũng dù nhỏ thì nhân dân có tham gia được không, có quy chế để bảo vệ người dân, phát huy như thế nào? Rất mong chúng ta cùng suy nghĩ phải định hướng vạch ra con đường làm sao để nhân dân có vai trò, Mặt trận có vai trò hiệu quả hơn nữa trong phòng chống tham nhũng ở các mức độ khác nhau”-ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Mặt trận phải góp ý biên soạn phần nào liên quan đến công tác Mặt trận, chúng ta phải tự sửa nếu thấy hợp lý trong công tác Mặt trận và vận động quần chúng trên tinh thần tiếp thu để hoàn chỉnh đúng với thực tiễn.

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến